CYCLO & MTB
Vlaamse Ardennen

Cyclo 60 85 115 150

MTB 30 45 60

Oudenaarde
Vlaamse Ardennen

Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven, veklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 1. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.
 2. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 3. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.
 4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 5. De deelnemers volgen de Safety Jogger pijlen doorheen het parcours en worden geacht de wegcode strikt na te leven.
 6. De Safety Jogger Classic is geen wedstrijd, dus koersgedrag is niet voor 23 april 2016.
 7. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade aan uw materiaal.
 8. Het polsbandje is noodzakelijk bij bevoorradingsposten onderweg en bij aankomst. Iedereen moet inschrijven in de gebouwen van Cortina NV (Meersbloem-Melden 42, 9700 Oudenaarde). Er worden geen polsbandjes meegegeven voor vrienden, partner, collega’s, familie, ...
 9. Laat op het parcour enkel zweet achter, geen afval.
 10. Bij lichamelijke ongevallen op 23 april 2016, bel het HELP nummer welke meegeven wordt bij inschrijving: 0476/636307 of 0476/636308. Vraag een aangifteformulier aan de organisatie of downloadt via de website cyclobike.be.
 11. Onze seingevers zullen u zo vlot mogelijk begeleiden doorheen het parcour, zonder evenwel de vlotte doorstroming van het wegverkeer in gedrang te brengen. Toon uw waardering voor hun taak door hen een bedankje toe te roepen als je hen passeert.
 12. We vragen uitdrukkelijk om een fietshelm te dragen.
 13. Iedere deelnemer erkent door inschrijving kennis te hebben genomen van dit reglement en gaat er mee akkoord.